Diyarbakır Özel Kurslar Bina Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu

Diyarbakır Özel Kurslar Bina Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu yeni açılacak olan veya faaliyette olan tüm MEB bağlı kurslar ve eğitim kurumları binalarına bu belgeyi ve raporu temin etmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurum (Özel Okul, Özel Anaokulu, Özel Sürücü Kursu, Özel Rehabilitasyon Merkezi) açmak isteyenler, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununda ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinde belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Bu şartlardan en önemlilerden birisi de kurum açılacak binanın depreme karşı dayanıklı olduğuna dair teknik rapordur.

5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununda ve Millî Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde deprem raporunun nasıl alınacağı açıklanmıştır.

Diyarbakır Özel Kurslar Bina Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu hakkında detaylı bilgi aşağıdan okuyabilirsiniz.

      
Deprem raporunun (kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporu) aşağıdaki kurumlardan ya da kişilerden alınması zorunludur.

1) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri,

2) Yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları

3) Üniversitelerin ilgili bölümleri

4) SİM ve İTB belgesi bulunan inşaat mühendisleri

Üniversite ve resmî kurumlardan deprem raporu alma sürecinin çok zaman alması nedeniyle özel kurum açmak isteyenler bu raporlarını SİM ve İTB belgesi bulunan inşaat mühendislerinden almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda “kurum açılacak olan binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik raporu yeterli görmemekte bu rapor ile birlikte “Analiz Sonuçları ve Statik Değerler” ölçülerinin de ayrı bir tablo halinde hazırlanması ve kurum açılış dosyasına eklenmesi gerektiğini belirtmektedir.


POLA YAPI MÜHENDİSLİK
olarak Diyarbakır Özel Kurslar Bina Sağlamlık ve Dayanıklılık Raporu Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu son standartlara göre
(analiz sonuçları ve statik değerler) bünyemizde bulunan mühendislerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılarak standartlara uygun olan teknik rapor hazırlanmaktadır.

Teknik rapor hakkında detaylı bilgi almak ve mühendisimizle iletişime geçmek için bizlere ulaşabilirsiniz.